Kiltaneuvosto

Kiltaneuvosto eli KN muodostuu tamperelaisten kiltojen sekä kansainvälisen kerhon INTOn puheenjohtajista. Kiltaneuvoston puheenjohtajana toimii Tampereen Teekkarien järjestömestari. Kiltaneuvosto lisää Tampereen Teekkarien yhtenäisyyttä toimimalla linkkinä kiltojen välillä tuomalla niiden puheenjohtajat yhteen. 

Tärkeimpänä kiltaneuvoston tarkoituksena on toimia tukipilarina ja apuna kiltojen puheenjohtajille. Kiltaneuvoston kautta pidetään yllä ja lisätään kiltojen välistä yhteistyötä. Lisäksi toimintaan lukeutuu puheenjohtajaksi kouluttautumista ja muuta yhteistä tekemistä. Lisäksi Kiltaneuvosto on perinteisesti järjestänyt tempauksia ja kaikille vapaita tapahtumia.