Yhteystiedot

Löydät hallituksen yhteystiedot täältä.

Sähköpostiosoite: hallitus@tampereenteekkarit.fi

Laskutus
Tampereen Teekkarit ry
(Valtteri Yli-Karro)
talousmestari@tampereenteekkarit.fi

Toimitus
Tampereen Teekkarit ry
Korkeakoulunkatu 10, Päärakennus
33720 Tampere