Anna palautetta

Vastaukset palautteisiin

Kiitos yhdistykselle välittämästänne palautteesta!

Yhdistyksemme jäsenjärjestöt, killat, ovat ottaneet myös kyseisen palautteen käsiteltäväkseen ja killat ovat alkaneet kehittämään toimintaansa kyseisen palautteen pohjalta. Tampereen Teekkarit aikovat jatkossa sisällyttää tapahtumakuvauksiinsa tiedon siitä, keneen olla yhteydessä, jos jokin tapahtumaan liittyvä asia askarruttaa ja tämän on ajateltu palvelevan kv-opiskelijoiden lisäksi myös muita tapahtumaan osallistujia, jotta kynnys tapahtumiin osallistumisesta madaltuisi tasapuolisesti. Tämän lisäksi kansainvälisyysasioiden kehittäminen yhdistyksen toiminnassa on sisällytetty osaksi yhdistyksen tämän vuoden toimintasuunnitelmaa ja hallitus selvittääkin eri tapoja lisätä kansainvälisten opiskelijoiden huomioon ottamista yhdistyksen toiminnassa.