Vuoden teekkari ja teekkarivaltuutettu!

Tampereen Teekkarit ovat palkinneet Vuoden Teekkarin sekä Vuoden Teekkarivaltuutetun ensimmäistä kertaa!

Vuoden Teekkarin palkinto myönnettiin Ilona Lainiolle!

Ilonalla on ollut koko vuosi 2020 hyvä syke päällä teekkaritoiminnassa. Hän on lähtenyt ilman aiempaa järjestökokemusta toisen vuoden opiskelijana teekkarijaostoon. Hän on toiminut innokkaana osana sitä sekä innostanut muita. Tämän lisäksi hän on ollut aktiivinen kerhotoiminnassa sekä toiminut tutorina.

Ilonalta saa aina apua pyydettäessä sekä hänellä iloinen hymy kasvoilla osoittaen todellista Teekkarihenkeä.

Paljon onnea Ilonalle!

Vuoden Teekkarivaltuutetun palkinto jaettiin Teekkarivaltuuston vuoden 2020 viimeisessä kokouksessa, ja palkinto myönnettiin Ympäristöteekkarikillan teekkarivaltuustoryhmälle!

Ympäristöteekkarikillan valtuutetut ovat hoitaneet valtuutetun tehtävänsä mallikkaasti ottaen rohkeasti kantaa päätettäviin asioihin. Valtuustoryhmä on käynyt aktiivista ja rakentavaa keskustelua niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolellakin, sekä oma-aloitteisesti osallistanut keskusteluun myös edustamansa jäsenjärjestön. Keskusteluissa tämä valtuustoryhmä on tuonut kantansa ilmi asiallisesti ja muita kunnioittaen edistäen valtuuston hyvää, teekkarimaista ilmapiiriä.

Paljon onnea!