TTY Alumni ry:n vuosikokous 22.4.2020 Hervannassa

Tapahtuma siirretty myöhempään ajankohtaan

Arvoisa TTY Alumni ry:n jäsen,

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 22.4.2020  klo 17.00 alkaen Hervantaan. Esityslistalla on vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutosehdotus. 

TTY Alumni ry puolesta,

Kirsi Aalto, TTY Alumni ry:n puheenjohtaja

ESITYSLISTA

TTY alumni ry

Yhdistyksen kokous

Aika 22.4.2020 kello 17:00

Paikka Teekkarisaunalla, Tekniikankatu 9

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Aalto avaa kokouksen.
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 5. Ilmoitusasiat
  Kuullaan ja kirjataan mahdolliset ilmoitusasiat.
 6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuullaan hallituksen esittelemänä tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2019.
 8. Liittymis- ja jäsenmaksut
  Hallitus esittää, ettei liittymis- tai jäsenmaksuja peritä.
  Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista.
 9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 
 10. Sääntömuutos
  Kuullaan hallituksen esitys sääntömuutoksiksi (ehdotus julkaistaan täällä 30.3.2020) ja hyväksytään sääntömuutokset.
 11. Hallituksen jäsenten valinta
  Valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet.   
 12. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.