TTY Alumni ry:n vuosikokous 16.9.2020 Hervannassa

Arvoisa TTY Alumni ry:n jäsen,

Tervetuloa sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 16.9.2020  klo 17.00 alkaen Hervantaan.

Esityslistalla on vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutosehdotus.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden avulla, mutta se vaatii etukäteisilmoittautumisen ja äänestystapauksessa valtakirjan täyttämisen läsnäolevalle kokousedustajalle.

Ilmoittaudu kokoukseen tästä linkistä viimeistään sunnuntaina 13.9.2020.

(läsnäoleville ruokavaliotiedustelu, etäileville sähköposti kokouslinkkiä varten)

TTY Alumni ry puolesta,
Kirsi Aalto, TTY Alumni ry:n puheenjohtaja

ESITYSLISTA

TTY alumni ry
Yhdistyksen kokous
Aika 16.9.2020 kello 17:00
Paikka Teekkarisaunalla, Tekniikankatu 9

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Aalto avaa kokouksen. Todetaan kokousosanottajat paikan päällä ja verkon yli.
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 5. Ilmoitusasiat
  Kuullaan ja kirjataan mahdolliset ilmoitusasiat.
 6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  Kuullaan hallituksen esittelemänä tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2019.
 8. Liittymis- ja jäsenmaksut
  Hallitus esittää, ettei liittymis- tai jäsenmaksuja peritä.
  Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista.
 9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 
 10. Sääntömuutos
  Kuullaan hallituksen esitys sääntömuutoksiksi (ehdotus luettavissa täällä) ja hyväksytään sääntömuutokset.
 11. Hallituksen jäsenten valinta
  Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet.
  Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja ei ole käytettävissä ensi kaudella puheenjohtajaksi.
 12. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.