Teekkarijaosto

Teekkarijaoston tehtävä on teekkarikulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen Tampereella. Teekkarijaosto järjestää monipuolista teekkarihenkistä toimintaa, kuten tempauksia, lauluiltamia ja teemasitsejä. Jaoston puheenjohtajana toimii yhdistyksen teekkarimestari.

Teekkarijaostosta käytetään usein lyhennettä TJ.

Teekkarijaoston jäsenet vuonna 2019

Julius Haapakoski teekkarimestari, puheenjohtaja
Riina Ulkuniemi kulttuurimestari
Valtteri Seppälä fuksimestari
Joel Hakulinen tapahtumavastaava
Kristian Klemets tapahtumavastaava
Ville Silvonen tapahtumavastaava
Lauri Suomela tapahtumavastaava (kevät)
Jenna Suoranta tapahtumavastaava (syksy)
Tuukka Haapakumpu tapahtumavastaava
Mikko Kauhanen lukkari
Onni Hytönen lukkari
Roosa Mäkitalo kulttuurivastaava
Laura Reuna kulttuurivastaava
Ville-Pekka Frantsi vuosijuhlavastaava
Sini Hurri viestintävastaava