Teekkarijaosto

Teekkarijaoston tehtävä on teekkarikulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen Tampereella. Teekkarijaosto järjestää monipuolista teekkarihenkistä toimintaa, kuten tempauksia, lauluiltamia ja teemasitsejä. Teekkarijaosto järjestää mm. lakinlaskijaiset ja pikkujouluristeilun. Jaoston puheenjohtajana toimii yhdistyksen teekkarimestari.

Teekkarijaostosta käytetään usein lyhennettä TJ.

Teekkarijaoston jäsenet vuonna 2021

Marikki Heiskanen teekkarimestari, puheenjohtaja
Anniina Morelius kulttuurimestari
Ada Grundström lukkari
Anni Siintoharju tapahtumavastaava
Annika Hiipakka vuosijuhlavastaava
Ella Kallio tapahtumavastaava
Ilona Lainio tapahtumavastaava
Josefiina Aitalaakso  vuosijuhlavastaava
Juho Lautala tapahtumavastaava
Lauri Löyttyniemi kulttuurivastaava
Meiju Koivuniemi viestintävastaava
Paavo Virtanen tapahtumavastaava
Saana Kähkönen kulttuurivastaava
Saana Romula tapahtumavastaava
Salla-Mari Palokari tapahtumavastaava
Roosa Herrala kulttuurivastaava