Teekkarikulttuuri

Teekkarikulttuuri on suuri osa tekniikan opiskelua, sekä Teekkariyhdistyksen ydintoimintaa. Teekkarikulttuurin kulmakiviä ovat ennen kaikkea yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen sekä moninaiset perinteet, kuten Wappu, sitsit, kyykkä ja laulukulttuuri.

Teekkariudella on pitkät perinteet: Tekniikan opetus yliopistotasolla alkoi Suomessa jo 1800-luvun lopulla. Tampereelle teekkarit saapuivat vuonna 1965 aluksi Otaniemen teknillisen korkeakoulun yksikkönä, kunnes vuonna 1972 perustettiin virallisesti Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Näillä sivuilla selitetään lyhyesti muutamia teekkariuteen läheisesti kuuluvia käsitteitä. On kuitenkin muistettava, että läheskään kaikkea teekkarikulttuuriin kuuluvaa ei pysty sanallisesti selittämään vaan se täytyy itse kokea.

Teekkarijaosto

Teekkarijaoston tehtävä on teekkarikulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen Tampereella. Teekkarijaosto järjestää monipuolista teekkarihenkistä toimintaa, kuten tempauksia, lauluiltamia ja teemasitsejä. Jaoston puheenjohtajana toimii yhdistyksen teekkarimestari.

Teekkarijaoston jäsenet vuonna 2019

Julius Haapakoski teekkarimestari, puheenjohtaja
Riina Ulkuniemi kulttuurimestari
Valtteri Seppälä fuksimestari
Joel Hakulinen tapahtumavastaava
Kristian Klemets tapahtumavastaava
Ville Silvonen tapahtumavastaava
Lauri Suomela tapahtumavastaava (kevät)
Jenna Suoranta tapahtumavastaava (syksy)
Tuukka Haapakumpu tapahtumavastaava
Mikko Kauhanen lukkari
Onni Hytönen lukkari
Roosa Mäkitalo kulttuurivastaava
Laura Reuna kulttuurivastaava
Ville-Pekka Frantsi vuosijuhlavastaava
Sini Hurri viestintävastaava