Teekkarikulttuuri

Teekkarikulttuuri on suuri osa tekniikan opiskelua, sekä Teekkariyhdistyksen ydintoimintaa. Teekkarikulttuurin kulmakiviä ovat ennen kaikkea yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen sekä moninaiset perinteet, kuten Wappu, sitsit, kyykkä ja laulukulttuuri.

Teekkariudella on pitkät perinteet: Tekniikan opetus yliopistotasolla alkoi Suomessa jo 1800-luvun lopulla. Tampereelle teekkarit saapuivat vuonna 1965 aluksi Otaniemen teknillisen korkeakoulun yksikkönä, kunnes vuonna 1972 perustettiin virallisesti Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Näillä sivuilla selitetään lyhyesti muutamia teekkariuteen läheisesti kuuluvia käsitteitä. On kuitenkin muistettava, että läheskään kaikkea teekkarikulttuuriin kuuluvaa ei pysty sanallisesti selittämään vaan se täytyy itse kokea.