Haetaan jäseniä Taloustoimikuntaan!

Haku on päättynyt, kiitos hakijoille!

Tampereen Teekkareille tullaan teekkarivaltuuston kevätkokouksessa nimittämään taloustoimikunta sekä hyväksymään taloustoimikunnalle työjärjestys. Taloustoimikunta tulee toimimaan teekkarivaltuuston alaisena neuvoa-antavana sekä valmistelevana asiantuntijaelimenä. Taloustoimikunnan jäsenten toimikausi on 1-2 vuotta. Yhtenä taloustoimikunnan ensimmäisen toimikauden tehtävänä on valmistella Tampereen Teekkarit ry:lle keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma. Taloustoimikunnan jäseneksi sopii Tampereen Teekkarien taloudesta kiinnostunut henkilö. Kokemus yhdistyksen tai ylioppilaskunnan toiminnasta katsotaan eduksi.