Talousmestari

Hei, olen Janna ja toimin tänä vuonna Tampereen Teekkarit ry:n talousmestarina. Talousmestarina olen vastuussa yhdistyksen talouteen liittyvistä tehtävistä kuten rahaliikenteestä ja kirjanpidosta. Viikkotasolla tehtäviin kuuluu postien hakeminen yhdistyksen postilokerosta, laskujen maksaminen, hallituksen kokouksessa käyminen sekä muut juoksevat talouteen liittyvät tehtävät. Tällä viikolla esimerkiksi avaan kv-sitseille ilmoittautumisen holvin verkkokauppaan sekä kokoan excelin toisten sitsien osallistujista ja muista lisätiedoista Teekkarijaostoa varten.

Kuukausitasolla tehtäviin kuuluu kirjanpitoa, talouden seurantaa erilaisten budjettien osalta yhdessä muun hallituksen kanssa, saunamestarin palkanmaksu sekä esimerkiksi yritysyhteistyön laskutusta. Talousmestarin tehtävät ovat siis hyvin samankaltaisia kuin killan tai kerhon rahastonhoitajien pestiin kuuluvat tehtävät, mutta suuremmassa mittakaavassa. Talousmestarin ei kuitenkaan tarvitse hoitaa kaikkia tehtäviä yksin vaan apuna on muun hallituksen lisäksi taloustoimikunta.  Taloustoimikunnan avulla yhdistykselle on tekeillä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, joka pyrkii vakiinnuttamaan yhdistyksen taloutta.

Kaikki tehtävät, joita olen tänä vuonna hoitanut eivät suinkaan liity talouteen. Omaan pestiin saa hyvin vaihtelua toimintasuunnitelmaprojektien kautta. Olen tänä vuonna ollut mukana teekkarikulttuurin inklusiivisuutta edistävässä projektissa yhdessä TEK:n, TREYn ja Inklusivin kanssa. Projektin aikana olen päässyt osallistumaan erilaisiin workshoppeihin liittyen yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen.