Haetaan laulujaostoa!

Haku laulujaostoon on päätynyt. Kiitos hakijoille!

Tampereen Teekkarit ry on kevään ylimääräisessä valtuuston kokouksessaan päättänyt, että Tampereen Teekkarit ry julkaisee Tampereen PerinneSeura ry:n puolesta Rasputin-laulukirjan 11. painoksen. Rasputin-laulukirjan toimitus pysyy PerinneSeuran vastuulla.

Laulukirjan julkaisemisen myötä Tampereen Teekkarit ry:n vastuulle siirtyy laulukirjan sisällön lopullinen hyväksyminen. Täten on myös olennaista, että Tampereen Teekkarit ry osallistuu lopullisen sisällön hyväksymiseen, ja tässä tarvitsemme jäsenjärjestöjemme apua!

Tampereen Teekkarit ry on edellä mainittujen syiden vuoksi sopinut PerinneSeuran kanssa, että laulukirjan laadun takaamiseksi perustetaan laulujaosto. Laulujaoston tehtävänä on tarkistaa laulukirjaan tulevat sekä laulukirjaan jäävät laulut ja saattaa 11. painoksen vedos lopullisesti hyväksyttäväksi Tampereen Teekkarit ry:n hallitukselle. Jaoston jäsenmääräksi on valtuuston kokous päättänyt kuusi (6). Jäsenistä puolet (3) ovat Tampereen Teekkarit ry:n hallituksen valitsemia ja toinen puolikas (3) ovat PerinneSeuran valitsemia.

Tampereen Teekkarit ry:n hallitus on päättänyt, että yksi jäsenistä on Teekkarimestari, joten haemme kaksi (2) teekkarilaulukulttuurista innostunutta jäsenjärjestöjemme jäsentä laulujaostoon. Hakuaika päättyy sunnuntaina 12.4. kello 23:59.

Hakuun, jaostoon tai laulukirjan 11. painoksen julkaisuun liittyvät kysymykset voi ilomielin ohjata sähköpostin välityksellä hallitus(at)tampereenteekkarit.fi!