Kuntotutkimusten aika

Syyslomaviikolla Teekkarisaunalle saapuivat Renovatekin Arto ja Toni toteuttamaan rakenneteknisiä kuntotutkimuksia. Renovatek on korjausrakentamiseen erikoistunut insinööritoimisto, jonka toimisto sijaitsee Tietotalossa. Päivän aikana tehtiin useita rakenneavauksia eri puolille rakennusta. Avausten tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto sekä mahdolliset kosteusvauriot. Lisäksi tutkimustiimi otti muutamia näytteitä, jotka lähetettiin Labrocille tutkittavaksi mahdollisten haitta-aineiden selvittämiseksi.

Kuntotutkimukset ovat hyvin tärkeä osa remonttia, sillä huomaamatta jääneet vauriot tai haitta-aineet voisivat tehdä koko rakennuksesta vaarallisen tai epäterveellisen sen käyttäjille. Kuntotutkimusten perusteella suunnittellaan tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta Teekkarisauna on pystyssä ja käytössä vielä seuraavankin 30 vuoden kuluttua.

Olga Vorobjev on kolmannen vuoden opiskelija TARAKIlta. Hän kirjoittaa kandidaatin työnsä Teekkarisaunan kuntotutkimuksista. Olgan tehtävänä oli tutustua Teekkarisaunan lähtötietoihin, eli vanhoihin piirustuksiin ja aiemmin teetettyihin kuntoarvioihin, ja miettiä sen perusteella, mitä kuntotutkimuksessa pitäisi tehdä. Lopuksi hän vielä vertailee tutkimuksissa saatuja tuloksia sekä arvioi lähtötietojen paikkaansapitävyyttä. ”Valitsin tämän aiheen koska siihen liittyi konkreettinen kohde ja tutustumista käytännön työhön”, Olga kertoo. Tutkimuspäivänä hän pääsikin tekemään sisätilojen pintakosteusmittauksia sekä kaivamaan koekuoppaa nähdäkseen sokkelin eristyksiä ja salaojien sijaintia. ”Työ Rambolin korjaussuunnittelijoiden ja Renovatekin kanssa on ollut todella antoisaa ja olen oppinut todella paljon heidän kauttaan. Olen saanut yrityksiltä paljon tukea, apua ja ohjeistusta työn tekemiseen”, Olga jatkaa.

Kiitos Renovatek, Labroc ja Olga! Projektitiimi ja suunnittelijat jäävät jännittämään kuntotutkimusten tuloksia.

Olga tekemässä pintakosteusmittauksia pääsalissa.