Kunniatoimikunta

Tampereen Teekkarien säännöissä määritellään seuraavaa:

4§ Kunniatoimikunta
Yhdistyksellä on kunniatoimikunta, joka on valtuuston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin.
Kunniatoimikuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) jäsentä, jotka valtuusto kutsuu yhdistyksen tai sen edeltäjien toiminnassa ansioituneiden tai siihen soveltuvasti myötävaikuttaneiden henkilöiden joukosta.