Kulttuurimestari

Tänä vuonna kulttuurimestarina on toiminut minä, viidennen vuoden Indecsläinen Anniina.

Kulttuurimestari on Tampereen Teekkareiden isoimpien ja perinteikkäiden tapahtumien järjestäjä. Kulttuurimestarin tehtäviin kuuluu teekkarien wapputapahtumien järjestäminen keväällä, sekä Tampereen teekkarien vuosijuhlien järjestäminen syksyllä. Näiden lisäksi hommaan tietenkin myös kuuluu aktiivisesti hallituksessa toimiminen sekä mahdollisten tosu-projektien toteuttaminen.

Kulttuurimestari toimii osana Wapputiimiä, johon kuuluu niin Tampereen Teekkareiden kuin Treyn edustajia. Tarkoituksena on järjestää Suomen suurinta wappua.  Kulttuurimestari yhdessä Wappusihteereiden (eli projektityöntekijöiden) kanssa vastaa erityisesti teekkaritapahtumien eli lakituksen, fuksikulkueen sekä teekkarikasteen järjestelyistä. Mutta panosta pääsee antamaan myös koko Wappuun omien resurssien rajoissa. Hommia Wapun tekemisessä on paljon, mutta yhdessä työmäärästä selviää. Omiin tehtäviin tänä vuonna kuului mm. viranomaisyhteistyö, suunnittelu sekä paljon myös toteutusta. Kulttuurimestarin tärkein rooli on toimia projektipäällikkönä, joka kuitenkin myös osa tiimiä.

Kulttuurimestarin syksyyn puolestaan kuuluu tamperelaisen teekkarikulttuurin juhlistaminen teekkarien vuosijuhlien merkeissä. Vuosijuhlilla on tarkoitus juhlistaa tamperelaisten teekkarien taivalta. Tätäkään projektia ei kulttuurimestarin tarvitse yksin tehdä, vaan hommissa auttelee Teekkarijaoston vuosijuhlavastaavat. Tampereen Teekkarien vuosijuhlat ovat arvokkaat juhlapukujuhlat, jotka eivät jätä ketään kylmäksi!

Kulttuurimestarin työ on siis hyvin projektiluontoista ja välillä lähellä the tapahtumaa voi hommia olla paljonkin. Kuitenkin taakkaa saa aina jaettua ja apua pyydettyä, joten hommista kyllä selvitään aina!