Fuksit kastettiin teekkareiksi Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmän koekuormittamilla koreilla!

Teekkarikasteessa leivotaan vuosittain sadoista fukseista teekkareita. Tamperelainen Teekkarikaste on ainutlaatuinen, kiistatta vähintäänkin Suomen mahtipontisin tapa suorittaa kyseinen toimenpide. Tapahtuman keskiössä ovat kaksi kastekoria, joita kastetaan Tammerkoskessa satoja kertoja ajoneuvonostureita apuna käyttäen. 

Koreihin on kiivennyt fukseja ja koreista noussut teekkareita jo usean vuosikymmenen ajan. Kerralla yhdellä korilla kastetaan tavallisesti maksimissaan 10 fuksia. Kori käy vedessä arviolta 3–6 kertaa, keskiarvolta 4,5 kertaa per ryhmä. Joka kevät (tai näin poikkeusaikana syksy) koskessa käy nykyisillä sisäänottomäärillä noin 930 tekniikan alan opiskelijaa. Kun tähän lisätään muutamat ei-fuksit, jotka pääsevät myös koskeen, on kastettavien määrä karkeasti 1000 henkilöä vuodessa. Näiden tietojen perusteella saadaan selville korien vuosittainen dippausmäärä. 

Koskessa käy siis yhteensä vähintään 100 ryhmää, joista jokainen dipataan veteen 4,5 kertaa. Tämä tekee 450 dippausta eli 225 dippausta kumpaakin koria kohden joka vuosi. Tästä voidaan laskea, että koreilla tehdään elinkaariensa aikana dippauksia karkeasti ihan todella monta. Siksi on tietysti tärkeää, että korien kuntoa tarkastellaan ja niille tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet turvallisen Teekkarikasteen mahdollistamiseksi. Tänä vuonna kastekorien lattiat saivat talkoovoimin uudenkarhean pohjalaudoituksen, jonka jälkeen korit olivat valmiita rasituskokeisiin!

Rasituskokeet suoritettiin Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmän sponsoroimana Rakennustekniikan käyttölämpötilan laboratoriossa, mihin tutkimusryhmän henkilökunta kuljetti korit ystävällisesti niiden säilytyspaikalta. Korit tarkasteltiin aluksi silmämääräisesti ja rasituskokeen suorittajat määrittivät kuormitustavan. Tilaaja eli Tampereen teekkarit määritti koreille riittävän kuormitustason.

Koekuormituksessa kori ripustettiin hallinosturiin nostopisteestään ja koestuskuorma kohdistettiin korin pohjaan vetotankojen avulla. Korien nimelliseksi hyötykuormaksi määriteltiin 10 henkilön paino, á 80kg, johon lisättiin vielä lisäkuorma 40 kilogrammaa per henkilö. Tämä kerrottiin vielä varmuuskertoimella kaksi (2), jolloin rasituskuormaksi muodostui muhkeat 2400 kilogrammaa. Ja korithan kestivät tämän reilun kuormituksen mukisematta! 

Lisäksi saimme vielä rasituskokeista mielenkiintoisen raportin luettavaksi, josta selvisi esimerkiksi, että koreihin kohdistettu suurin kuormittava voima oli jopa 24,8 kN, joka vastaa suunnilleen 2500 kg hyötykuormaa. Molemmat korit kestivät niihin kohdistetun koekuorman eikä niissä kuormituksen jälkeen ollut silmin havaittavia vaurioita. Myös kaikki koreissa rasituksen aikana havaitut muodonmuutokset suurimmilta osin palautuivat. Pysyvien muodonmuutoksien syyksi arvioitiin juuri uusitun puupohjan asettuminen rasituskokeen ollessa pohjien ensimmäinen käyttökuormitus. Suurkiitos Betoni – ja siltarakenteiden tutkimusryhmälle korien testauksesta, fukseista tuli tänäkin vuonna turvallisesti teekkareita!

Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmä

Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmä on Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnassa toimiva noin 15 henkilön ryhmä, jota vetää betonirakenteiden professori Anssi Laaksonen. Ryhmän henkilöstö vastaa siltojen ja betonirakenteiden rakenteelliseen toimintaan liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta, sekä käyttölämpötilan kuormituksista kaikkien materiaalien osalta. Lisäksi ryhmä vaikuttaa useissa betoni- ja siltarakenteiden kansallisissa ja kansainvälisissä ryhmissä, kuten: fib, IABSE ja CEN TC250.

Betoni- ja siltarakenteiden tutkimusryhmän vastuulla olevassa rakennetekniikan käyttölämpötilan koekuormituslaboratoriossa tarjotaan täyden mittakaavan rakenteiden koekuormituspalveluita eri tutkimusryhmille ja alan yrityksille. Laboratorion kuormituslaitteet mahdollistavat testattaville rakenteille jopa 8 MN voimatasot monipuolisin mittausmahdollisuuksin.  Tutkimusryhmän toiminnasta ja koekuormituslaboratoriosta voit lukea lisää ryhmän nettisivuilta.