Kiltojen toiveet uudelle Teekkarisaunalle

Vuoden 2021 keväällä Teekkarisaunan uudistuksen projektitiimi toteutti kyselyn selvittääkseen kiltojen toiveita uuden Teekkarisaunan suhteen. Kyselyyn vastasi edustajat kymmenestä killan hallituksesta. Vastaukset on otettu huomioon uuden Teekkarisaunan suunnittelussa ja vihdoin on aika julkaista tulokset myös kaikelle kansalle.

Projektitiimi vastaanottaa mielellään ideoita ja toiveita kaikilta teekkareilta! Voit kertoa oman näkemyksesi www.teekkarisauna.fi/mielipide löytyvän lomakkeen kautta. Lomake on auki ainakin tammikuun 2022 ajan!

Saunan käyttö ja varaaminen

Suosituin tapahtumatyyppi Teekkarisaunalla järjestettäväksi on perinteinen saunailta, bileet tai tapahtuman jatkot. Suurin osa killoista on järjestänyt saunalla myös yritystapahtumia. Useita kertoja on järjestetty myös koulutuksia, sitsejä sekä erilaisia kokouksia.

Yhden saunaillan hintaa pidettiin sopivana, kuten myös paljunkin. Hinnoitteluperustelut voitaisiin kuitenkin monen killan mielestä ilmoittaa paremmin. Avoimessa kentässä todettiin, että vaikka hinta killoille on sopiva, niin monille kerhoille saunailta on kallis.

Saunan varaamista pidettiin suhteellisen helppona. Käyttöohjeita voisi olla enemmän erityisesti siivoomisen osalta.

Teekkarisauna nykyisellään

Killoilta kysyttiin avoimella kentällä nykymuotoisen saunan hyvistä puolista. Eniten kehuja sai hyvin toimiva pohjaratkaisu ja mukautuva pääsali. Järjestäjien näkökulmasta oma alue tiskin takana sekä takahuoneessa ovat hyvin tärkeitä. Ylipäätään sauna koettiin mukavaksi, tilavaksi ja hengeltään teekkarien omaksi paikaksi.

Kehittämistarpeita tuli paljon. Ylivoimaisesti eniten kommentteja saatiin yleisestä huonosta kunnosta sekä likaisuudesta. Eteinen ja naulakko eivät toimi nykyisellään. Paljuun meneminen koettiin jopa vaaralliseksi reitin jään takia. Lisäksi kyselyssä tuotiin esille useita yksittäisiä parannusehdotuksia (esim. paljuille oma täyttöhana ulkopuolelle). Projektitiimi ottaa myös nämä yksittäiset kommentit huomioon, vaikka niitä ei tässä koonnissa sen tarkemmin esiteltykään.

Erityiset toiveet uudelle saunalle

Suosituimmiksi toiveiksi nousivat terassin katos ja kalusteet sekä grillauspaikka. Uudesta Teekkarisaunasta toivottiin kalusteiden ja pintojen puolesta kestäviä ja helposti siisteinä pidettäviä. Tärkeää on, että saunalla voidaan järjestää myös jatkossa monipuolisesti erilaisia tapahtumia. WC-tiloja toivottiin lisää. Järjestäjien käyttöön toivottiin kunnollisia siivous- ja ensiapuvälineistöä. Kierrätykseen, roskiksiin ja tölkkien keräämiseen toivottiin parempia kiinteitä ratkaisuja. Useampi kilta totesi, että Teekkarisaunalla on vaikea järjestää isompia tapahtumia tai sitsejä, sillä akustiikka tai salin muoto eivät sitä tue. Vastauksissa ehdotettiin esim. takan ja väliseinien purkamista, jotta tilasta saataisiin monikäyttöisempi.

Oletko samaa tai eri mieltä? Käy kirjoittamassa asia lomakkeeseen tai jätä kommentti alle!