Ehdokkaat hallitukseen 2020!

Here you’ll find all the applicants to the board 2020. Applications are only in Finnish.

Olga Teräväinen puheenjohtaja, järjestömestari, teekkarimestari

Santeri Röning järjestömestari

Jenna Suoranta kulttuurimestari

Ville-Pekka Frantsi teekkarimestari

Roosa Mäkitalo talousmestari

Nonna Saarinen fuksimestari, viestintämestari

Marja Vilkko viestintämestari

Elli Ruokonen fuksimestari

Patrik Rajala talousmestari, järjestömestari, fuksimestari, teekkarimestari, kulttuurimestari, viestintämestari, yritysmestari

Sandra Mäki-Tulokas järjestömestari


Olga Teräväinen

Biotekniikka, 3. vsk

Puheenjohtaja
Järjestömestari
Teekkarimestari

Moikka! Olen Olga, kolmannen vuoden bioteekkari. Minut voi helposti tunnistaa kantavasta äänestäni ja iloisesta olemuksestani. Innostun nopeasti uusista asioista ja innostan samalla muita.

Olen ollut mukana Bionerin hallitustoiminnassa jo fuksista, ensin tapahtumatoimarina ja nyt kuluneen vuoden puheenjohtajana. Pidän sekä ihmisten kanssa tekemisestä että itsenäisestä työskentelemisestä. Nälkä on niin sanotusti kasvanut syödessä, ja haluankin ensi vuonna olla tekemässä asioita koko teekkariyhteisölle. Olen tasaisesti kiinnostunut kaikesta teekkarikulttuuriin liittyvästä, ja koen että puheenjohtajana pääsisin monipuolisimmin vaikuttamaan niin kulttuurin kehittymiseen kuin perinteiden vaalimiseen. Mulle tärkeitä arvoja on yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja toiminnan avoimuus.

Teekkarikulttuurissa mielestäni tärkeintä on, että tehdään yhdessä ja pilke silmäkulmassa. Ensi vuonna tehdään tamperelaisen teekkariuden strategiaa, jossa linjataan millaista teekkarikulttuuria Tampereelle halutaan. Tähän työhön on ensisijaisen tärkeää ottaa mukaan kaikki innokkaat, jotta strategiasta saadaan meidän näköinen.

Haen Tampereen Teekkarit ry:n puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle. Koen, että puheenjohtajana voisin laaja-alaisimmin vaikuttaa koko teekkarikulttuuriin ja yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen. Mikäli minua ei valita puheenjohtajaksi, olen kiinnostunut myös teekkari- ja järjestömestarin pesteistä.

Teekkari CV:

Bioner
Tapahtumatoimari 2018
Puheenjohtaja 2019
Tutor 2018 – 2019

INTO
Secretary 2018-2019
Timetravels coordinator 2019 ->

TTYY
Edunvalvontajaoston core-team 2018

Muut
Superfuksi 2018
Vuoden vapaaehtoinen 2018

Santeri Röning

Tietotekniikka, 5. vsk

Järjestömestari

Hei,

Olen toivottavasti jo jokaiselle enemmän tai vähemmän tuttu Tampereen TietoTeekkarikillan (vielä hetken) istuva puheenjohtaja. Olen täällä Tampereella asustanut ja oleskellut viitisen vuotta, ja jokaisena vuotena mitä täällä olen ollut olen ollut enemmän tai vähemmän naimisissa teekkarikulttuurin ja kiltatoiminnan kanssa. Ensimmäisenä vuonna nappasin kiinni Isännän pestistä, jossa pidin huolta etteivät TiTen saunaillat ole kylmiä, eikä jääkaappi tyhjä. Toisena vuonna pääsin Tommi Juhani Nikulan alla toimimaan kiltamme XQ- ja ulkosuhdevastaavana ja varapuheenjohtajana! Vuosi onnistui ja päästiinkin esimerkiksi käymään kylpylässä Rankka XQ:lla.

Tästä seuraavana vuonna hävisin puheenjohtajakisan niukasti Valtteri Yli-Karrolle, joten päätin ottaa välivuotta TietoTeekkarikillasta ja pääsinkin Teekkarijaostoon Museovastaavaksi järjestäen ensimmäisen museovastaavien koulutuksen moneen vuoteen! Sen lisäksi vuoden aikana saatiin Teekkarimuseo uuteen uskoon (kylläkin sinne Raksatalon alakertaan, jossa ”kukaan ei koskaan käy” terveisin Eevuli). Edellisvuoden tappiosta tulistuneena päätin kerran vielä hakea Tampereen TietoTeekkarkillan puheenjohtajaksi ja jäsenistö hyväksyi hakemukseni ja olenkin saanut olla ja nauttia puheenjohtajuudesta tämän vuoden.

Puheenjohtajavuosi on opettanut valtavasti ihmisten johtamisesta, kohtaamisesta ja opastamisesta. Olen päässyt taklaamaan monia ongelmia vuoden varrella, josta pienimmät lienee ihmisten kanssakäymistä, suurimmat ihmisten kohtaamista vaikeissa tilanteissa. Olen päässyt niin onnittelemaan ja kiittämään täydellisestä onnistumisesta, kuin myös nuhtimaan ihmisiä vääristä päätöksistä. Yhtenä suurena onnistumisena voidaan tältä vuodelta ottaa onnistunut fuksityö. Olemme saaneet mahdollistettua tutoreille sujuva alku tälle vuodelle ja tätä kautta saatu aktivoitua fukseja aktiivisesti mukaan killan toimintaan. Lisäksi olen äärettömän tyytyväinen siihen, kuinka omalla työllä ollaan saatu nostettua TiTen palkitsemiskulttuuri uusiin sfääreihin. (mm. puolen vuoden joku, joka on siis hallituksen parhaiten nakkeillut henkilö, sekä vuoden titeläinen ja TiTen kunniamerkit).

Järjestömestariksi haen, sillä koen, että minulla on annettavaa tälle kulttuurille ja Tampereen teekkareille. Koska olen ollut vuoden puheenjohtajana ja vielä suurimmassa killassa mitä Tampereella on antaa, koen että osaan kohdata oikein tulevat puheenjohtajat ja mahdollistaa heidän tekemisensä. Suurimpana toiveena minulla onkin, että pääsen tekemään parempaa palkitsemisen kulttuuria Tampereen Teekkareille erilaisilla pienillä palkinnoilla ja mikä tärkeimpänä kiitoksella.

Tämän kaiken kokemuksen perusteella, sekä oman innokkuuteni puolesta koen, että olen paras valinta Järjestömestariksi.

Teekkari CV:

TietoTeekkarikilta:
2016: Isäntä
2017: XQ- ja Ulkosuhdevastaava
VPJ 2019: Puheenjohtaja

PerinneSeura:
2016: Sihteeri
2016-2019: Varapuheenjohtaja

Teekkarijaosto:
2018: Museovastaava

Jenna Suoranta

Biotekniikka, 6. vsk

Kulttuurimestari

Heippa! Olen Jenna, kuudennen vuoden tamperelainen teekkari. Opinnot aloitin materiaalitekniikalla, mutta nyt opiskelen neljättä vuotta biotekniikkaa. Vaikka opiskeluvuosia onkin kertynyt jo useita, ei into järjestötoimintaa kohtaan ole hiipumassa.

Lähdin aktiivisesti mukaan järjestötoimintaan jo omana fuksivuotenani, jolloin toimin Materiaali-insinöörikillan hallituksessa minninä eli emännän apuna. Sittemmin kokemusta on kertynyt useista eri pestistä niin kilta-, kerho- kuin ylioppilaskuntatasoltakin. Vaikka paljon olenkin ehtinyt jo tehdä ja kokea, en silti koe olevani valmis luopumaan järjestötoiminnan tuomista haasteista, päin vastoin. Tahdon päästä tekemään asioita isommin koko tamperelaisen teekkariyhteisön eteen.

Haen Tampereen Teekkareiden hallitukseen kulttuurimestariksi. Olen päässyt tähänastisen järjestöurani aikana tekemään ikimuistoisia tapahtumia, mutta fuksivuodesta asti haaveilemani wapun järjestäminen on vielä kokematta. Wapun lisäksi kulttuurimestarin pestiä yhdistää toinen minulle hyvin rakas tapahtuma, vuosijuhlat. Näiden kulttuurimestarille olennaisten tapahtumien rinnalla näen myös erääksi kulttuurimestarin tärkeäksi tehtäväksi tamperelaisen teekkarikulttuurin kulmakivistä huolehtimisen ja kehittämisen. Teekkarikulttuurissamme on paljon asioita, joille muutos ja uudistus tekevät hyvää, mutta myös vähintään yhtä paljon asioita joiden säilyttäminen on kullanarvoista. Tahdon olla ensi vuonna viemässä teekkarikulttuuriamme eteenpäin ja huolehtimissa sen jatkuvuudesta.

Sen lisäksi, että intoa ja motivaatiota tätä pestiä kohtaan löytyy koen, että kokemukseni tapahtumien järjestämisestä on opettanut minulle kulttuurimestarina tarvittavia organisointi- ja yhteistyötaitoja. Olen myös saanut toimia hyvin erilaisissa hallituksissa, mikä on opettanut minua ajattelemaan asiat useasta eri näkökulmasta. Uskon tuovani Tampereen Teekkareiden hallitukseen vankkaa kokemusta, yhteisöllisyyttä sekä avoimuutta.

Teekkari CV:

Bioner:
2019: RekomBIOnaatio-toimari
2018: Namiappro-toimari
2017: Tapahtumavastaava

MIK:
2018: 25-vuotisjuhlavastaava ja TEK-kiltayhdyshenkilö
2017: TEK-kiltayhdyshenkilö
2016: Tapahtumavastaava
2015: Emännän apu

Tampereen teekkareiden hiihto- ja purjehdusseura:
2018: Rahastonhoitaja
2017: Matkanjärjestäjä

Muut:
2019: Kollektiivi
2018-2019: Teekkarijaosto
2018: OMEGA-sillis -vastaava

Ville-Pekka Frantsi

Tietotekniikka, 5. vsk

Teekkarimestari

Moro!

Olen Ville-Pekka Frantsi, tuttavallisemmin V-P tai Frantsi, tamperelainen viidennen vuoden tietoteekkari. Teekkarikulttuuri imaisi minut mukaani fuksivuonna, mutta uskaltauduin hallitustoimijaksi vasta kolmantena vuonna. Rakkaus teekkarikulttuuriin levittämiseen ja kehittämiseen on palanut siitä asti, eikä vielä ole aika käydä Nesteellä tankkaamassa.

Viimeiset pari vuotta olen häärinyt vuosijuhlien ja tapahtumien kimpussa, niin vuosijuhlavastaavana, teekkarijaostolaisena, tapahtumavastaavana, nakkeilijana kuin myös osallistujana. Edellisten lisäksi olen toiminut pienempien kerhojen hallituksissa erinäisissä hommissa. Suurten ja pienten tapahtumien järjestämisen nuanssien omaksumisen lisäksi olen oppinut valtavan määrän hallitustoiminnasta, asioiden delegoinnista ja yhdessä tekemisen voimasta! Kaiken tämän olen oppinut tekemällä (myös virheitä) ja kysymällä apua tarvittaessa. Rento ja huoleton elämänasenteeni on mahdollistanut isojenkin painolastien kantamisen ahdistumatta ja asioiden viemisen loppuun asti.

Haluan antaa saman annoksen teekkarikulttuuria muille teekkareille sekä fukseille ja innostaa heidätkin toimimaan yhdessä tamperelaisen teekkariyhteisön hyväksi ja ylittämään itsensä. Nykyisen hallituksen aloittama palkitsemiskulttuurin päivittäminen on yksi avain innostamaan uusia hakijoita kiltatoimintaan, kerhotoimintaan ja teekkarikulttuurin parissa toimimiseen. Käymme yhä läpi kulttuurin murrosta ja aion pitää huolen siitä, että tamperelainen teekkarikulttuuri pysyy yhtä avoimena ja palkitsevana kuin ennenkin unohtamatta yhteiskunnallisia tuulia, jotka puhaltavat ympärillämme.

Haen Tampereen Teekkareiden hallitukseen teekkarimestariksi. Viime vuoteni teekkarijaostossa sai minut innostumaan Tampereen Teekkareiden hallitukseen hakemisesta; rehellisesti sanoen se oli paras opiskeluvuoteni tähän asti. Olen nauttinut runsaasti muiden kaupunkien teekkarikulttuureihin syvemmin tutustumisesta sekä yhteistyöstä näiden kaupunkien toimijoiden kanssa. Olenkin saanut monia kehitysideoita tamperelaiseen teekkarijaostotoimintaan. Haluan olla kehittämässä teekkarijaoston toimintaa uudelle tasolle pitäen mielessä viime vuosista opitut hyvät sekä huonot asiat.

Teekkarikulttuuri on antanut minulle paljon, joten haluan antaa vähintään yhtä paljon takaisin, enkä aio vielä lopettaa antamista.

Teekkari CV:

2018: TietoTeekkarikillan vuosijuhlavastaava
2018: TietoTeekkarikillan tapahtumavastaava
2018-19: Teekkarivaltuuston jäsen
2019: Teekkarijaoston vuosijuhlavastaava
2019: Titeenitoimikunnan jäsen
2019: TTYkityksen viestintävastaava
2019: ETOn tapahtumavastaava

Roosa Mäkitalo

Teknis-luonnontieteellinen, 4. vsk

Talousmestari

Moi!

Olen Roosa Mäkitalo, neljännen vuoden fysiikanopiskelija, ja haen Tampereen teekkarien hallitukseen vuodelle 2020 talousmestariksi. Aikaisempaa järjestökokemusta löytyy kotikillastani Hiukkaselta ensin vuonna 2017 rahastonhoitajan apuna toimimisesta ja siitä innostuneena seuraavana vuonna rahastonhoitajan pestistä. Tänä vuonna jatkoin Hiukkasella TEK-kiltayhdyshenkilönä, ja pikku hiljaa rahastonhoitajan hommia on oikeasti tullut ikävä.

Hiukkasen hallituksen lisäksi tänä vuonna pääsin toimimaan Teekkarijaostossa kulttuurivastaavana, erityisesti vastuaalueenani teekkarimuseo, jossa aloitin myös museo-oppaana vuonna 2018 johtuen puhtaasti kiinnostuksestani teekkarikulttuuria kohtaan. Tamperelainen teekkarikulttuuri on antanut aina fuksivuodesta asti käsittämättömän paljon, ja sitä myötä haluan itse tarjota omaa innokkuuttani ja kokemustani sen ylläpitämiseen.

Erityisesti tämän vuoden aikana Teekkarijaostossa tiiviillä ja teekkarihenkisellä porukalla yhdessä toimiminen on ollut aivan huippua, mistä innostuneena lähtisin Tampereen teekkarien hallitukseen hyvällä tsempillä hankkimaan uusia kokemuksia sekä kohtaamaan uusia haasteita. Koen, että pesteistä talousmestari sopisi itselleni erittäin hyvin niin rahastonhoitajakokemukseni kuin järjestelmällisen ja huolellisen luonteeni perusteella.

Teekkari CV:

Hiukkanen:
2017: Rahastonhoitajan apu
2017-2018: Tutor
2018: Rahastonhoitaja
2019: TEK-kiltayhdyshenkilö

Teekkarijaosto:
2019: Kulttuurivastaava

Muut:
2018->: Teekkarimuseo-opas

Nonna Saarinen

Teknis-luonnontieteellinen, 4. vsk

Fuksimestari
Viestintämestari

Heissan! Olen Nonna, neljännen vuoden fyysikko Hiukkaselta. Olen kiltamme pitkän linjan hallitustoimija ja lisäksi minulta löytyy kokemusta myös kerhotoiminnasta. Pitkäaikainen hallituks(e/i)ssa hääräily ei kuitenkaan ole lannistanut intoani järjestötoimintaa kohtaan, vaan tahtoisinkin ensi vuonna päästä kokemaan millaista on olla tekemässä töitä Tamperelaisen teekkariyhteisön eteen.

Olen ollut Hiukkasen hallitustoiminnassa mukana jo fuksisyksystäni lähtien, joten kokemusta monenlaisista pesteistä löytyy. Olen toiminut Hiukkasella esimerkiksi fuksitoimarina, graafikkona sekä kiltamestarina. Hallitusvuosieni aikana olen päässyt haastamaan itseäni ja oppimaan monipuolisesti uusia asioita. Tutuiksi ovat tulleet niin yleiset kiltatoiminnan käytännöt kuin pienet yksityiskohdatkin, joilla killan toiminta pyörii ja kehittyy. Ensi vuonna tahtoisinkin päästä ratkomaan haasteita suuremmassa mittakaavassa koko teekkariyhteisön hyväksi.

Killassa toimiminen on opettanut minut katsomaan asioita eri kanteilta ja hakemaan ratkaisuja erilaisiin ongelmiin niin yksin kuin yhdessäkin. Hallitustoiminta on opettanut minulle, että toisinaan (ja jopa useimmiten) ratkaisujen pohtiminen ryhmässä antaa paljon enemmän kuin yksin pähkäily. Nykyään kykenenkin ryhmässä työskentelyyn aivan eri tasolla kuin silloin kun saavuin fuksina tänne, mutta nautin silti myös itsenäisestä työskentelystä ja sen antamista haasteista. Tartun vastuulleni annettuihin hommiin tarmolla ja vien aloittamani asiat loppuun asti, mutta osaan nykyään jo (onneksi) tunnistaa myös kestokykyni rajat ja kykenen tarvittaessa delegoimaan tai pyytämään apua.

Haen sekä fuksimestariksi ja viestintämestariksi, ja molemmat pestit houkuttelevat minua yhtä paljon. Koen että minulla olisi hallitusurani puolesta annettavaa molemmille pesteille. Viestintämestarin pestissä minua kiinnostaa erityisesti graafisten ilmeiden suunnittelu sekä eri somekanavien käytön tehostaminen. Lisäksi tahtoisin kehittää Tampereen teekkareiden suunnitelmallista viestintää uusille urille niin, että saavutettavissa olisi suurin mahdollinen yleisö varsinkin fuksien keskuudessa. Ennen yliopisto-opintojeni aloittamista opiskelin kuva-artesaaniksi graafisen suunnittelun painotusalalla, joten minulla on hallituskokemuksen lisäksi myös tietotaitoa erilaisten graafisten materiaalien tuottamiseen.

Fuksimestarin pestissä tahtoisin päästä luomaan huippua toimintaa fukseille, kehittämään fuksien palkitsemiskulttuuria superfuksikisaa pidemmälle sekä auttamaan keskustan kampuksen fuksitoimintaa kehittymään mahdollisuuksien mukaan. Haluaisin myös pitää huolta siitä, että tamperelainen teekkarifuksikulttuuri ei kuole tai jää yliopistojen yhteisen fuksikulttuurin jalkoihin, vaan pysyy vahvana yhteisessä yliopistossamme.

Koen, että kiltamme hallituksessa kerätty monipuolinen kokemus sekä yleinen intoni teekkarikulttuuria sekä sen säilyttämistä kohtaan ovat asioita, joiden vuoksi olisin hyvä valinta Tampereen Teekkareiden hallitukseen vuodelle 2020. Tahtoisin myös päästä osaksi sitä huikeaa porukkaa, joka on ensi vuonna vastuussa siitä, että tamperelainen teekkarikulttuuri säilyy vahvana ja juuri sellaisena, joka minutkin sai fuksina tuntemaan oloni kotoisaksi juuri tässä teekkariyhteisössä.

Teekkari CV:

Hiukkanen
2019 Kiltamestari ja fuksitoimari (kevät)
2018 Fuksitoimari (syksy), tiedotusvastaava ja graafikko
2017 Graafikko
2016 Nakkifuksi (syksy)

TTEPO
2019 Juha Mieto -vastaava (eli graafikko)

Muut
2017 Superfuksi

Marja Vilkko

Sähkötekniikka, 4. vsk

Viestintämestari

Moikka! Oon Marja, neljännen vuoden sähköteekkari. Pyörin paljon Skillan tapahtumissa ja monelle Skiltalaiselle nimeni on tuttu Skillan viikkotiedotteesta. Nyt haenkin Tampereen Teekkareiden hallitukseen viestintämestariksi.

Olen toiminut kuluvan vuoden Skillan hallituksessa viestintävastavaana ja viime vuonna hallituksessa hääräilin kiltavastaavana. Tämän lisäksi olen tämän vuoden alussa aloittanut sähkötekniikan opintoneuvojana, ja hoitanut esimerkiksi tuutorointia ja erityisesti pyrkinyt parantamaan tuutoreiden, fuksien, tiedekunnan ja killan välistä yhteyttä. Myös isoimpana kuluvan vuoden tapahtumaprojektina hoidin Kiltojen avajaissaunan järjestelyjä, ja sen myötä myös alkoi hieman nälkä kasvaa järjestöhommien kanssa. Erityisesti suureksi kohuksi syntynyt Kiltojen avajaissaunan tiedotus-case innosti minua keskittymään erityisesti siihen, mitä tulisi tehdä, jotta vastaanvanlaisia tietokatkoksia ei kiltojen välillä sattuisi.

Olen opiskelujeni alusta alkaen ollut hyvin innokas teekkari ja teekkarikulttuurin ylläpitäminen, kehittäminen ja erityisesti siitä muille kertominen ovat olleet minulle tärkeitä. Olen myös kuullut, että ensi vuonna aletaan tehdä Tampereen Teekkareille strategiaa ja Skillan startegiatyötä hallituksen jäsenenä seuranneena olen myös kiinnostunut osallistumaan Tampereen Teekkarien strategiatyöhön ensi vuonna.

Haen ensisijaisesti viestintämestariksi, ja olenkin erittäin kiinnostunut viestinnästä järjestöissä ylipäätään. Olen kuitenkin usein hyvin innokas tekemään kaikkea mahdollista missä ja miten vain, joten motivaatiota myös pestin ulkopuolisille hommille on. Koen että hallituksen sisäinen viestintä on tärkeää, ja olen kiinnostunut myös laajasti yhdistyksen muustakin toiminnasta kuin omasta vastuualueestani. Koen myös, että viestinnällisestä näkökulmasta on hyvä tuntea muidenkin tekemiset, jotta viestinnästä voitaisiin tehdä mahdollisimman kattavaa sekä läpinäkyvää. Tampereen Teekkareissa haluan päästä kehittämään sosiaalisen median käyttöä, keskittyä viestinnän saavutettavuuteen sekä parantaa myös Tampereen Teekkarien näkyvyyttä muualla yliopistossa ja Tampereella.

Teekkari-CV:

2019: Sähkökillan viestintävastaava
2018: Sähkökillan kiltavastaava
2017-19: Teekkarilähettiläs
2017-18: Tutor

Hi, I’m Marja, fourth year electrical engineering teekkari. My name is probably familiar to Skilta’s members from Skilta’s weekly newsletter. Now I am applying to Teekkari union of Tampere’s board as a minister of communications.

This year I have been a member of Skilta’s board as a responsible of communications and last year my responsibility was the guild room. In addition to this, I strated working as a student advisor for electrical engineering students this year. I have been organizing the tutoring and trying to improve the communications between tutors, fuksis, our guild and the faculty. One of the biggest responsibilities I had this year was the Guild’s opening sauna, which I was organizing with Skilta’s event coordinator. That event gave me a lot of motivation to continue in organization work. Especially the sensation around Guild’s opening sauna’s communications made me think different ways to improve my actions so that these kind of information breaks between guilds wouldn’t happen again.

I have always been an eager Teekkari and maintaining the Teekkari culture. Improving and and especially spreading the word about it has been really important to me. I have also heard that next year starts the strategy work for Teekkari union of Tampere, and as I have been following the work done in Sähkökilta, I am interested to participate in the strategy work in Teekkari union of Tampere.

I primarily apply to be a minister of communications and overall I am interested in communications in different organizations. Usually I am also really into doing everything anywhere, so I have a lot of motivation to do things outside my own area. Between the board I feel it would be stupid to just focus only on your own area and I am open for everything this job and organization brings. I feel like from the communications side it is important to know what other board members are doing, so the communications can be done as widely and transparently as possible. In Teekkari union of Tampere I want to improve the usage of social media, focus on the communication’s availability and improve Teekkari union of Tampere’s visibility in Tampere University and in Tampere.

Teekkari-CV:
2019: Sähkökilta’s responsible of communications
2018: Sähkökilta’s responsible of the guild room
2017-19: Teekkari ambassador
2017-18: Tutor

Elli Ruokonen

Tietojohtaminen, 3. vsk

Fuksimestari

No moi! Olen Elli, kolmannen vuoden tietojohtajaopiskelija. Tieni tietojohtamisen pariin ei ollut perinteisen suora, vaan vietin ensimmäisen vuoden Tampereella opiskellen materiaalitekniikkaa.

Vaikka oma ala löytyikin muualta, lähdin fuksina mukaan MIKin hallitustoimintaan fuksitoimarin roolissa. Puolen vuoden aikana pesti kietoi pikkusormensa ympärilleni niin, että päätin jatkaa hallituksessa fuksivastaavan tehtävissä. Tämän lisäksi olen ollut mukana kerhotoiminnassa niin isommassa kuin pienemmissäkin pesteissä. Nyt haluan haastaa itseäni vielä enemmän ja päästä vaikuttamaan tamperelaiseen teekkarifuksikulttuuriin sekä sen jatkumiseen entistä upeampana.

Haen fuksimestariksi Tampereen Teekkarien hallitukseen, sillä koen, että minulla olisi paljon annettavaa tamperelaiselle teekkariyhteisölle ja erityisesti fukseille. Tähän mennessä olen päässyt vaikuttamaan fuksikulttuuriin kiltatasolla, mutta motivaatiota ja energiaa fuksitoimintaa kohtaan minulta löytyy enemmänkin. Mielestäni koskaan ei ole hyvä jämähtää täysin paikoilleen, vaan on hyvä viedä asioita eteenpäin ja kehittää niitä. Tämä pätee myös teekkarifuksikulttuuriin. Tällä en kuitenkaan tarkoita perinteiden hylkäämistä tai unohtamista, sillä ne ovat tärkeä osa rakasta tamperelaista teekkarikulttuuriamme.

Hallitus- ja kerhotoiminnassa sekä fuksineuvoston kautta olen oppinut paljon erilaisten ihmisten ja projektien parissa työskentelystä. Aikataulutus, organisointi sekä työn ja vastuun jakaminen oman osan hoitamisen lisäksi ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Näiden muutaman vuoden aikana olen kohdannut erilaisia haasteita ja tehnyt joitakin virheitä, mutta myös löytänyt keinoja voittaa ne ja oppia niistä. Tahtoisinkin ensi vuonna kohdata ja ratkaista uusia haasteita Tampereen Teekkarien hallituksessa yhdessä muiden kanssa.

Teekkari CV:
Materiaali-insinöörikilta:
2018: Fuksitoimari (syksy)
2019: Fuksivastaava

Uranaisten Opiskelijaseura:
2019: Rahastonhoitaja

Patrik Rajala

Teknis-luonnontieteellinen, 5. vsk

Talousmestari
Järjestömestari
Fuksimestari
Teekkarimestari
Kulttuurimestari
Viestintämestari
Yritysmestari

Helou! Täältä huutelee 5. vsk. fyysikko ja jonkin sortin järjestöaktiivi, joka ei ole vielä valmistumisen lähestymisestä huolimatta ollenkaan valmis eläköitymään. Aikoinaan tulin pienenä fuksina Tampereelle opiskelemaan tutkinnon alta pois ja menemään mahdollisimman nopeasti ja hiljaisesti TÖI-HIN, mutta onneksi minut löysi joukko aivan mahtavia ihmisiä niin omasta kuin vanhemmistakin vuosikursseista, joiden ansiosta näin ei käynyt. Heidän viitoittamallaan ja motivoimallaan tiellä olen edelleen ja vielä riittää fotoneja kaviteetissa, elektroneja johtimessa, olioita luokassa, virtaa akussa, bensaa tankissa, pääomaa taseessa, dataa tietokannassa, betonia myllyssä, harmaan sävyjä katalogissa, muovia 3d-printterissä, puita metsässä ja molekyylejä liuoksessa (löydän roskiin itsekin) antaa jotain takaisin tälle aivan huikealle yhteisölle. Joten, tässä sitä ollaan, vielä valmiina antamaan kaikkensa.

Viime vuonna hain pelkästään Tampereen Teekkarien puheenjohtajaksi ja koska en tullut valituksi niin hain tänä vuonna hieman vastakkaista näkökulmaa tähän hommaan 🙂 No ei suinkaan. Koen aitoa kiinnostusta jokaista tarjolla olevaa pestiä kohtaan ja tunnen myös, että minulla on paljon annettavaa ihan mihin tahansa hakemistani tehtävistä; näistä lisää alempana. Olen mielestäni sopiva ja kykenevä kaikkiin näihin tehtäviin ja uskon yhteisöni sekä hallituksenmuodostajan osoittavan minut siihen tehtävään, jossa eniten tarvetta on, jos ylipäätään on.

Yleisesti ottaen haluan Tampereen Teekkarien hallitukseen, koska koen tamperelaisen teekkariuden edelleen olevan murroskohdassa, jossa vielä on paljon tehtävää rakkaan kulttuurimme säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Tämä onkin tehtävä, jota on erinomaista jatkaa hyvin menneen kuluneen vuoden jälkeen. Yksi suurimpia haasteita, jonka olen huomannut ja jonka voisimme yhdessä taklata, on henkilökohtainen jaksaminen erityisesti aktiivisten järjestötoimijoiden osalta, mutta nykyään myös nuorten opiskelijoiden, jotka ovat jo opinnoistaan niin stressaantuneita, etteivät uskalla edes aloittaa vastuurooleissa. Asiaan voi vieläpä vaikuttaa mielestäni miltä tahansa hallituksen osa-alueelta. Olen myös ymmärtänyt, että ainakin tämän vuoden hallitus oli yhteen hitsautunut tiimi, joka teki paljon asioita yhdessä, ja vastaavanlainen menettely on juuri mitä itsekin toivoisin ja johon oma työskentelytapani hyvin sopii.

Järjestötaipaleeni aikana on kokemusta ehtinyt karttua niin yritysyhteistyön luomisesta ja kehittämisestä, talousasioiden suunnittelusta ja hoitamisesta, sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisestä, yhdistyksen perustamisesta ja hallinnosta kuin lukuisten eri kokoisten ja -aiheisten tapahtumien järjestämisestä, niin rivijärjestäjänä kuin organisaattorinakin. Ennen kaikkea minua on aina kiinnostanut ihmisten koutsaaminen, tsemppaaminen, neuvominen; siis johtaminen. Tätä erityisesti vaaditaan mielestäni monessa tehtävistä (ainakin fuksi-, järjestö-, teekkari- ja kulttuurimestari), mikä olisi suurin antini paitsi ko. tehtävään, myös muille hallituksen jäsenille avun muodossa muun intoni ja kokemukseni lisäksi. Pidemmässä valtuustolle lähetettävässä tekstissä olen vielä erikseen puhunut kustakin pestistä.

Järjestö-CV:

Akateemisen kyykän MM-kilpailut:
Pääturva 2018
Rahastonhoitaja ja VPJ 2019
Päävastaava ja PJ 2020

Hiukkanen:
Yritystoimikunta 2016
Yritystoimari 2017
Yritysvastaava ja VPJ 2018

Rekrylab:
Perustamassa 2016
Järjestäjänä 2017
Pääjärjestäjänä 2018

Muita juttuja:
Teekkarilähettiläänä brändiä kehittämässä ja materiaaleja luomassa 2016-2017
Kansainvälisen SEFI-konferenssin järjestäjänä 2016
ORC Summer Schoolin pääjärjestäjänä 2019
TREYn istuvan edustajiston varajäsen

Sandra Mäki-Tulokas

Materiaalitekniikka, 4. vsk

Järjestömestari

Moikka! Olen Sandra, neljännen vuoden materiaaliteekkari ja haen Tampereen Teekkarien hallitukseen järjestömestariksi. Järjestötoiminta on vetäissyt minut mukaansa jo fuksivuotenani ja into siihen ei ole vielä loppunut.

Aloitin fuksivuotenani Materiaali-insinöörikillan hallituksessa minninä eli emännän apuna. Sen jälkeen jatkoin järjestöuraani seuraavana vuonna emäntänä sekä varapuheenjohtajana. Tämä vuosi minulla on kulunut edunvalvonnan saralla opintovastaavana. Kiltatoiminta on antanut minulle paljon oppeja järjestötoiminnasta, mutta nyt toivoisin, että pääsisin käyttämään ja kehittämään näytä opittuja taitoja koko teekkariyhteisön hyväksi Tampereen Teekkareiden hallituksessa.

Mielestäni tärkeimpiä järjestömestarin ensi vuoden haasteita ovat yhdistyksen tarjoamien jäsenpalveluiden kartoittaminen ja kehittäminen. Koen, että on tärkeää selvittää kunnolla, mitä jäsenpalveluita oikeasti kaivataan ja kuinka ne olisivat toteutettavissa. Tätä haluaisin tehdä tapaamalla jokaista jäsenjärjestöä henkilökohtaisesti ja keskustella heidän kanssaan toiveistaan. Tämän lisäksi ensi vuoden haasteissa on uuden koulutusohjelman (SUD) teekkariopiskelijoiden alkuaskeleiden tukeminen. Ensi vuonna päästään pohtimaan, mikä on Tampereen Teekkareiden sekä heidän järjestönsä välinen suhde. Koen olevani juuri oikea henkilö tähän tehtävään, sillä pääsisin käyttämään kuluneena vuonna opittuja taitoja edunvalvonnasta. Yksi ensi vuoden jännittävistä tehtävistä on myös matalan kynnyksen palkitsemiskulttuurin kehittäminen ja käyttöönotto.

Jos valitsette minut järjestömestariksi, saatte ahkeran uurtajan, joka ei lannistu vastoinkäymisistä. Saatte henkilön, joka haluaa auttaa kiltoja kehittämään toimintaansa seuraavalle tasolle.

Teekkari CV:

Materiaali-insinöörikilta
2019: Opintovastaava, vuosijuhlavastaava
2018: Emäntä, VPJ
2017: Emännän apu