Hae hallitukseen 2020!

Hallitusvuosi Tampereen Teekkareissa on ainutlaatuinen tapa viettää vuosi yliopistossa. Saat uusia ystäviä, unohtumattomia kokemuksia ja työelämän kannalta korvaamattomia taitoja.

Hallitukseen tulee hakea viimeistään sunnuntaina 24.11. Merkkaa seuraavat tapahtumat itsellesi ylös, jos olet kiinnostunut Tampereen Teekkareiden toiminnasta ja pohdit hallitukseen hakemista:

Mitä siis odotat? Hae Tampereen Teekkareiden hallitukseen!

Hallitushakijat löydät täältä.

Täytä hakulomake!

Huomaathan, että sääntöjen mukaan ”Hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä yhdistyksen jäsenjärjestön varsinainen jäsen.”

Eikö hakulomake näy oikein? Voit täyttää sen myös tästä.

Hallituspestien esittelyt

Tässä osiossa on esitelty Tampereen Teekkarien hallituksen pestejä. Koska yhdistys on nuori ja hakee toimintatapojaan, tehtävät ja tehtävänimikkeet saattavat muotoutua ajan kuluessa erilaisiksi. Tärkeintä on se, että hakijoilla on intoa työskennellä teekkariyhteisön eteen!

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallitusta, pitää yhdistyksen hallituksen kokoukset ja toimia yhdistyksen edustajana. Puheenjohtaja muodostaa kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta ja kehittää sitä yhdessä hallituksen kanssa, sekä pitää yhteyttä muihin teekkariyhteisöihin, sidosjärjestöihin ja perustajajäseniin. Erityisesti ensimmäisinä vuosina on tärkeää saada yhdistyksen toiminta potkaistua kunnolla käyntiin.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Ohjaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa hallituksen kanssa
 • Valmistelee ja puheenjohtaa hallituksen kokoukset
 • Kutsuu valtuuston kokoukset koolle sekä laatii materiaalit
 • Seuraavan toimintasuunnitelman ja vuotensa toimintakertomuksen tekeminen. Huolehtii dokumentoinnin valmistumisesta.
 • Toimii linkkinä sidosryhmiin sekä edustaa yhdistystä

Talousmestari

Teekkariyhdistyksen talousmestari toimii kriittisenä linkkinä yhdistyksen eri sektoreiden ja käytettävien resurssien välillä vastaten koko yhdistyksen rahaliikenteestä. Talousmestarina pääset näkemään ja kokemaan teekkarikulttuurin tärkeimpien projektien twistit ja käänteet resurssienhallinnan näkökulmasta varmistaen, että kaikkien tavoitteiden toteutus on varmasti mahdollista. Talousmestarina opit hallitsemaan pitkän aikavälin suunnittelua sekä kaiken olennaisen suuren yhdistyksen juoksevan talouden pyörittämisestä. Tehtävä on hyvä mahdollisuus oppia perusteet yhdistyksen taloudenhallinnasta ja sen vuosittaisista vaatimuksista, jotka sinulle koulutetaan vanhojen jermujen ammattimaisella otteella.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Budjetointi ja pitkän aikavälin taloudellinen suunnittelu
 • Kirjanpito, laskutus, maksut
 • Muiden sektoreiden talouden seuranta
 • Talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta

Järjestömestari

Järjestömestari kartoittaa ja kehittää jäsenjärjestöille tarjottavia palveluita. Hän tapaa jäsenjärjestöjä ja suunnittelee heidän kanssaan yhdistyksen toimintaa. Järjestömestari huolehtii yleisesti teekkarijärjestöjen välisestä yhteistyöstä. Järjestömestari myös ylläpitää palkitsemiskulttuuria.

 • Jäsenpalveluiden kehittäminen
 • Jäsenjärjestöjen tapaaminen
 • Teekkarijärjestöjen yhteistyön ylläpito
 • Palkitsemiskulttuurin kehittäminen

Fuksimestari

Jokaisesta tekniikkaa opiskelevasta fuksista kasvaa lukuvuoden aikana aito Tampereen teekkari. Fuksimestarin vastuuna on järjestää teekkarikasvatusta yhdessä fuksivastaavien kanssa! Isoimmat teekkarifuksitapahtumat ovat fuksimestarin käsialaa. Fuksimestari toimii myös Fuksineuvoston johtajana sekä suunnittelee fuksipassin ja superfuksikisan.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Isoimpien teekkarifuksitapahtumien järjestäminen, kuten fuksikyykkä ja fuksisitsit.
 • Fuksipassin tekeminen sekä superfuksikisan vetäminen.
 • Fuksineuvoston ohjaaminen ja johtaminen.
 • Syksyn orientaatioviikon koordinointi.

Teekkarimestari

Teekkarimestarin tehtäviin kuuluu teekkarijaostossa koordinointi, lakkikulttuurin ylläpito, yhteydenpito muihin teekkaripaikkakuntiin sekä tamperelaisen teekkarikulttuurin määrittely ja kehittäminen yhdessä muun hallituksen kanssa. Lakkikulttuurin ylläpito tarkoittaa lakkitilauksen tekemistä ja lakkien jaon koordinointia keväällä, sekä lakkitilauslomakkeen avaamista syksyllä. Vuoden ympäri Teekkarimestarin tehtävänä on myöntää lakinkäyttöoikeuksia. Teekkarimestari toimii myös yhdyssiteenä Otaniemen Teekkarijaostoon, Turun Teekkarikomissioon sekä Oulun Teekkariyhdistykseen.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Teekkarijaoston puheenjohtajana toiminen
 • Teekkarilakkiasioista huolehtiminen
 • Yhteistyö muiden teekkaripaikkakuntien kanssa
 • Tamperelaisen teekkarikulttuurin vaaliminen

Kulttuurimestari

Kulttuurimestarin tehtäviin kuuluu teekkarien wapputapahtumien järjestäminen keväällä, sekä Tampereen teekkarien vuosijuhlien järjestäminen syksyllä. Wapun järjestelyihin kuuluu viranomaisyhteistyö esimerkiksi lupahakemusten tekemisen muodossa sekä itse Wapun järjestelyt: Kulttuurimestari on vastuussa lakituksesta, fuksikulkueesta sekä teekkarikasteen järjestelyistä. Näissä hänellä on apunaan projektityöntekijät. Kulttuurimestarin syksyyn kuuluu tamperelaisen teekkarikulttuurin juhlistaminen teekkarien vuosijuhlien merkeissä. Vuosijuhlilla on tarkoitus juhlistaa tamperelaisten teekkarien taivalta.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Teekkariwapun tapahtumien järjestelyt
 • Projektityöntekijöiden koordinointi
 • Tampereen teekkarien vuosijuhlien järjestäminen

Viestintämestari

Viestintämestari toimii yhdistyksen sihteerinä, päivittää somekanavia ja huolehtii viestinnästä järjestöihin ja opiskelijoille.

Sihteeröintiin kuuluu yhdistyksen kokousasiakirjojen tekeminen ja arkistointi. Viestintämestari tuottaa yhdistyksen somekanavien sisällön ja päivittää nettisivuja. Hän tekee yhdistyksen grafiikat ja huolehtii yleisestä visuaalisesta ilmeestä. Viestintä järjestöihin ja opiskelijoihin tapahtuu somen lisäksi viestintämestarin ylläpitämien sähköpostilistojen kautta. Teekkariyhdistyksen ensimmäisenä toimintavuonna viestintämestarin vastuulla on esimerkiksi yhdistyksen viestintäsuunnitelman tekeminen ja somealustojen kehittäminen.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Sihteerinä toimiminen
 • Yhdistyksen toiminnan dokumentointi
 • Somekanavien päivittäminen
 • Viestintä ja sähköpostilistojen ylläpito
 • Grafiikat ja visuaalinen ilme

Yritysmestari

Oletko hyväntuulinen ja hyvä juttelemaan ihmisille sekä kiinnostunut ammattimaisten verkostojen luonnista? Yritysmestarina pääset toimimaan linkkinä teekkarikulttuurin ja tekniikan kärkiyritysten yhteyshenkilöiden välillä rakentaen teekkarikulttuuria yhdessä työelämän kanssa. Yritysmestarina vastaat yhdistyksen työelämäkontakteista, koordinoit eri tapahtumien ja konseptien myyntiä sekä tiedottamaan erilaisista yhteistyömuodoista. Teekkarien verkosto on alumnien osalta laaja, joten pääset tutustumaan vanhoihin toimijoihin, eikä tehtävää tarvitse missään nimessä aloittaa montun pohjalta.

Tärkeimmät tehtävät:

 • Yritystapaamiset
 • Myyntiryhmien koordinaatio
 • Alumniyhteistyö
 • Työelämätapahtumien koordinointi