Tampereen Teekkarit ry hakee edustajaa Tampereen teekkarisäätiön hallitukseen

Tampereen Teekkarisäätiö omistaa Tupsulan yhdessä TOAS:n kanssa. Säätiö omistaa Teekkarisaunan kiinteistön. Säätiö vastaa omaisuuden kunnossapidosta. Lisäksi säätiö myöntää stipendejä Tampereelta diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistuneille viiden vuoden välein, yleensä Tampereen Teekkarit ry:n vuosijuhlilla. Teekkarisäätiön stipendirahasto on suunnattu aktiivisten osallistujien ja opiskelijavaikuttajien palkitsemiseen opintojen jälkeen.

Teekkarisäätiön hallituksessa toimimisen edellytykset ovat kokemus yhdistystoiminnasta ja vahva side tamperelaiseen teekkariyhteisöön.

Säätiön tarkoituksesta on määrätty sääntöjen 2. pykälässä seuraavasti:

Säätiön tarkoituksena on Tampereen yliopistossa teknillistieteellistä tutkintoa, ohjelmaa tai muuta teknillistieteellistä opintokokonaisuutta opiskelevien opiskelijoiden asunto- ja opiskelumahdollisuuksien edistäminen ja parantaminen rakennuttamalla tai hankkimalla rakennustavaltaan tarkoituksenmukaisia ja hintatasoltaan kohtuullisia opiskelija-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä vuokraamalla niitä mainituille opiskelijoille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua heidän yhteiskunnallisten, sosiaalisten, ammatillisten ja henkisten sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimystensä tukemiseen. Lisäksi säätiö voi suorituttaa tarkoitustaan palvelevaa tutkimustyötä.

Tampereen Teekkarit ry saa osoittaa säätiön hallitukseen kaksi jäsentä, joista yhden toimikausi on nyt päättymässä. Jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Säätiön säännöissä on määrätty sääntöjen 6. pykälässä seuraavasti:

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäseniksi on valittava vähintään kaksi Tampereen teekkarit ry:n nimeämää henkilöä ja yksi Tampereen teknillisen seuran nimeämä henkilö.

Haku säätiön hallitukseen on auki sunnuntaihin 22.11. klo 23:59 asti. Hakemukset sekä kysymykset voi lähettää hallitus(at)tampereenteekkarit.fi