Hae hallitukseen 2021!

On taas aika hakea Tampereen Teekkareille uusi hallitus, hallitus vuodelle 2021! Vuosi Tampereen Teekkarien hallituksessa on varmasti ikimuistoinen, ja vuoden aikana saat kerättyä ison kasan uutta tietoa ja taitoa, sekä monen monta uutta ystävää, nyt kannattaa siis tarttua tilaisuuteen!

Alta löytyy hakuun liittyviä tärkeitä päivämääriä, nämä kannattaa pistää omaan kalenteriin, jos pohdit hakemista!

 • 9.11. Haku aukeaa, hallitushakusauna Teekkarisaunalla!
 • 22.11. Haku sulkeutuu!
 • 1.12. Hakijapaneeli kello 16-18, striimataan!
 • 8.12. Vaalikokous kello 16 eteenpäin, striimataan!

Jos jotain kysymyksiä nousee liittyen hakuun, yhteyttä voi ottaa joko hallitus(at)tampereenteekkarit.fi, nykyiseen puheenjohtajaan Olgaan puheenjohtaja(at)tampereenteekkarit.fi tai voit olla suoraan yhteydessä siihen hallituksen jäseneen, kenen pesti sinua kiinnostaa, yhteystiedot löytyvät täältä.

HUOM! Sääntöjen mukaan: ”Hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä yhdistyksen jäsenjärjestön varsinainen jäsen.”

Täytä hakulomake!

Huom, hakemukset julkaistaan nettisivuilla, jos haluat kuvasi mukaan esittelytekstisi kanssa, lähetä se telegramissa (at)viestintamestari

Hallituspestien esittelyt

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallitusta, pitää yhdistyksen hallituksen kokoukset ja toimia yhdistyksen edustajana. Puheenjohtaja muodostaa kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta ja kehittää sitä yhdessä hallituksen kanssa, sekä pitää yhteyttä muihin teekkariyhteisöihin, sidosjärjestöihin ja perustajajäseniin. Erityisesti ensimmäisinä vuosina on tärkeää saada yhdistyksen toiminta potkaistua kunnolla käyntiin.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Ohjaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa hallituksen kanssa
 • Valmistelee ja puheenjohtaa hallituksen kokoukset
 • Kutsuu valtuuston kokoukset koolle sekä laatii materiaalit
 • Seuraavan toimintasuunnitelman ja vuotensa toimintakertomuksen tekeminen. Huolehtii dokumentoinnin valmistumisesta.
 • Toimii linkkinä sidosryhmiin sekä edustaa yhdistystä

Talousmestari

Talousmestarin tehtävänä on hoitaa Tampereen Teekkarien juoksevaa taloutta sekä pysyä kartalla yhdistyksen taloustilanteesta. Talousmestarina opit hallitsemaan pitkän aikavälin suunnittelua sekä kaiken olennaisen suuren yhdistyksen juoksevan talouden pyörittämisestä. Talousmestari ei ole pestissään yksin vastuussa koko yhdistyksen taloudesta, vaan vastuu kuuluu hallitukselle yhteisesti, ja Talousmestari hoitaa erityisesti rahaliikennettä, kirjanpitoa ja muita juoksevia asioita. Pestissä tukena on myös Taloustoimikunta, joka tarjoaa asiantuntijuutta esimerkiksi talousarvion laadinnassa.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Budjetointi ja pitkän aikavälin taloudellinen suunnittelu
 • Kirjanpito, laskutus, maksut
 • Eri sektorien talouden seuranta
 • Talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta

Järjestömestari

Järjestömestari kartoittaa ja kehittää jäsenjärjestöille tarjottavia palveluita. Hän tapaa jäsenjärjestöjä ja suunnittelee heidän kanssaan yhdistyksen toimintaa. Järjestömestari huolehtii yleisesti teekkarijärjestöjen välisestä yhteistyöstä. Järjestömestari myös ylläpitää ja kehittää palkitsemiskulttuuria.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Jäsenpalveluiden kehittäminen
 • Jäsenjärjestöjen tapaaminen
 • Teekkarijärjestöjen yhteistyön ylläpito
 • Palkitsemiskulttuurin kehittäminen

Fuksimestari

Jokaisesta tekniikkaa opiskelevasta fuksista kasvaa lukuvuoden aikana aito Tampereen teekkari. Fuksimestarin vastuuna on järjestää teekkarikasvatusta yhdessä fuksivastaavien kanssa! Isoimmat teekkarifuksitapahtumat ovat fuksimestarin käsialaa. Fuksimestari toimii myös Fuksineuvoston johtajana sekä on vastuussa fuksipassista ja superfuksikisan valvomisesta.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Järjestää teekkarifuksitapahtumia kuten fuksikyykkä ja fuksisitsit Fuksineuvoston kanssa
 • Fuksipassin tekeminen sekä superfuksikisan valvominen
 • Fuksineuvoston ohjaaminen ja johtaminen
 • Syksyn orientaatioviikon koordinointi

Teekkarimestari

Teekkarimestarin tehtäviin kuuluvat teekkarijaoston koordinointi ja sen puheenjohtajana toimiminen, lakkikulttuurin ylläpito, yhteydenpito muihin teekkaripaikkakuntiin sekä tamperelaisen teekkarikulttuurin ylläpito ja kehittäminen yhdessä muun hallituksen kanssa. Teekkarimestari hoitaa lakkitilauksen tekemisen ja lakkien jaon koordinoinnin Wappuna sekä lakkitilauslomakkeen avaamisen syksyllä. Teekkarimestari myöntää lakinkäyttöoikeuksia teekkarilakin käyttöajan ulkopuolella. Teekkarimestari toimii yhdyssiteenä Otaniemen Teekkarijaostoon, Turun Teekkarikomissioon sekä Oulun Teekkariyhdistykseen.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Teekkarijaoston puheenjohtajana toiminen
 • Teekkarilakkiasioista huolehtiminen
 • Yhteistyö muiden teekkaripaikkakuntien kanssa
 • Tamperelaisen teekkarikulttuurin vaaliminen

Kulttuurimestari

Kulttuurimestarin tehtäviin kuuluu teekkarien wapputapahtumien järjestäminen keväällä, sekä Tampereen teekkarien vuosijuhlien järjestäminen syksyllä. Kulttuurimestari toimii osana TREYn wapputiimiä ja vastaa erityisesti teekkaritapahtumien eli lakituksen, fuksikulkueen sekä teekkarikasteen järjestelyistä. Näissä hänellä on apunaan projektityöntekijät. Wapputapahtumien järjestelyt pitävät sisällään paljon viranomaisyhteistyötä, suunnittelua sekä paikan päällä tapahtuvat käytännön järjestelyt. Kulttuurimestarin syksyyn kuuluu tamperelaisen teekkarikulttuurin juhlistaminen teekkarien vuosijuhlien merkeissä. Vuosijuhlilla on tarkoitus juhlistaa tamperelaisten teekkarien taivalta.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Teekkariwapun tapahtumien järjestelyt ja yhteistyö TREYn kanssa
 • Projektityöntekijöiden koordinointi
 • Tampereen teekkarien vuosijuhlien järjestäminen
 • Tamperelaisen teekkarikulttuurin vaaliminen

Viestintämestari

Viestintämestari toimii yhdistyksen sihteerinä, päivittää somekanavia ja huolehtii viestinnästä järjestöihin ja opiskelijoille.

Sihteerinä toimimiseen kuuluu yhdistyksen kokousasiakirjojen tekeminen ja arkistointi. Viestintämestari tuottaa yhdistyksen somekanavien sisällön, päivittää nettisivuja sekä striimaa Teekkarivaltuuston kokouksia sekä muita tapahtumia tarpeen vaatiessa. Hän tekee yhdistyksen grafiikat ja huolehtii yleisestä visuaalisesta ilmeestä. Viestintä järjestöihin ja opiskelijoihin tapahtuu somen lisäksi viestintämestarin ylläpitämien sähköpostilistojen kautta. Teekkariyhdistyksen kahden ensimmäisen vuoden aikana ollaan muun muassa päästy tekemään Tampereen Teekkarien viestintäsuunnitelmaa, päivittämään nettisivuja sekä suunnittelemaan mm. yhdistyksen brändin mukaiset äänestyslaput valtuustolle.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Sihteerinä toimiminen
 • Yhdistyksen toiminnan dokumentointi
 • Somekanavien päivittäminen
 • Striimit Teekkarivaltuuston kokouksista
 • Viestintä ja sähköpostilistojen ylläpito
 • Grafiikat ja visuaalinen ilme

Yritysmestari

Oletko hyväntuulinen ja hyvä juttelemaan ihmisille sekä kiinnostunut ammattimaisten verkostojen luonnista? Yritysmestarina pääset toimimaan linkkinä teekkarikulttuurin ja tekniikan kärkiyritysten yhteyshenkilöiden välillä rakentaen teekkarikulttuuria yhdessä työelämän kanssa. Yritysmestarina vastaat yhdistyksen työelämäkontakteista, koordinoit eri tapahtumien ja konseptien myyntiä sekä tiedotat erilaisista yhteistyömuodoista. Teekkarien verkosto on alumnien osalta laaja, joten pääset tutustumaan vanhoihin toimijoihin, eikä tehtävää tarvitse missään nimessä aloittaa montun pohjalta.

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 • Yritystapaamiset
 • Myyntiryhmien koordinaatio
 • Alumniyhteistyö
 • Työelämätapahtumien koordinointi