Fuksimestari

Hei, olen Eetu Hartikainen, Tampereen Teekkarien fuksimestari vuosimallia 2021. Kauden alussa odotin pääseväni puheenjohtamaan Fuksineuvostoa ja kokoustamaan hallituksen kanssa. Kauden aikana päädyin kuitenkin tekemään näiden lisäksi paljon muuta.

Fuksineuvostossa olen kutsunut kokouksia koolle, puheenjohtanut niitä, järjestänyt Fuksineuvoston tapahtumia ja keskustellut fuksikulttuurista. Kokouksissa on käyty läpi muun muassa Fuksineuvoston yhteisiä linjauksia, orientaatioviikon aikatauluja, rajoituksiin sopivien tapahtumien ideointia, kasteen järjestelyitä ja nyt viimeisimpänä perinteisiä livetapahtumia. Mitään näistä ei luonnollisesti ole tarvinnut tehdä yksin, vaan fuksivastaavisto on ollut kaikessa mukana.

Fuksimestarin pestiin liittyy vahvasti myös fuksipassi ja superfuksikisan valvonta. Pääsinkin päivittämään fuksipassin TTYY-ajalta nykypäivään. Fuksineuvoston seminaareissa kävimme läpi vanhan fuksipassin, sitten toivottujen muutosten jälkeisen fuksipassin ja viimeiseksi teimme leimausohjeen uuteen passiin. Pääsin myös Wappuna julkistamaan superfuksit ja myöhemmin järjestämään perinteisiä ”superfuksirituaaleja”

Fuksineuvoston puheenjohtajuuden lisäksi fuksimestari on Tampereen Teekkarien hallituslainen. Olen hallituksessa päässyt muun muassa työstämään strategiaa, kehittämään kv-opiskelijoiden asemaa teekkariyhteisössä, keskustelemaan uusien ainejärjestöjen tulevaisuudesta, tilailemaan haalarimerkkejä ja kastepaitoja, valvomaan teekkarikastetta ja virkistäytymään useaan otteeseen muun hallituksen kanssa. Koen, että olen itse päässyt hyvin pitkälti luomaan kulunutta kautta oman mielenkiinnon mukaan.