09.04. Teekkarivaltuuston kevätkokous

Tiistaina 9. huhtikuuta järjestetään historian toinen teekkarivaltuuston kokous eli yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Käsiteltävänä vuoden 2018 toimintakertomus sekä tilinpäätös, ja näiden pohjalta päätetään vuoden 2018 hallitukselle vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi päätetään mahdollisuudesta myöntää teekkarilakkien takautuvasti.

Tervetuloa seuraamaan kokouksta, kiltojen tai INTOn jäsen!

Teekkarivaltuusto = Tampereen Teekkarit ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Varsinaiset jäsenet saavat jokainen nimittää kolme edustajaansa valtuustoon.